Complete set

ในชุด Complete set ประกอบด้วย
1.เครื่องแยกไฮโดรเจน
2.PWM
3.MAP Sensor enhancer
4.lelay 30 A
5.Fuse/กระบอกฟิวส์
6.ถังพักน้ำ/Fitting/check valve
7.สายไฟ 1.5 เมตร x 2
8.สายน้ำ 3 เมตร
9.KOH
10.คู่มือการติดตั้ง
เครื่องแยกไฮโดรเจนแบบ Dry cell ถูกออกแบบมาเพื่อแยกไฮโดรเจนจากน้ำโดยให้น้ำไหลผ่านตัว cell
ทำไห้ไม่สะสมความร้อนภายใน Cell ทำให้ ก๊าสไฮโดรเจนที่ออกมาสม่ำเสมอ ด้วยขนาดตัวCell 6x6x4 นิ้ว ทำให้ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งในห้องเครื่องยนต์ ดูสวยงาม ปลอดภัย
โครงสร้างของ Dry cell ใช้สแตนเลส เกรด 316l เป็นสื่อนำไฟฟ้าทนการกัดกร่อนสูงจากน้ำยาเคมี เพื่อการใช้งานที่ยาวนานกว่าโลหะชนิดอื่น
PWM (Puls width Modulate)


SPEC: 12/24 VDC

30A Max

เป็นอุปกรณ์สร้างความถี่ไฟฟ้า เพื่อไปเป็นไฟเลี้ยงให้กับเครื่องแยกไฮโดรเจน ทำให้สามรถควบคุมการ แยกไฮโดรเจน ได้ตามที่เราต้องการเพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานในรถยนต์ที่มี ขนาด cc ของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันไป และ PWM เองสามารถลดความร้อนในตัว เครื่องแยกไฮโดรเจน

MAP/MAF Enhancer


อุปกรณ์ช่วยเพิ่มประหยัดน้ำมัน ทำให้ระยะทางของคุณเพิ่มมากขึ้น ด้วยการลดสัดส่วนการจ่ายน้ำมันโดยหลอก เซ็นเซอร์ (Sensor ) วัดปริมาณอากาศ ที่เข้าไปในระบบการเผาไหม้ของรถยนต์โดยทั่วไป ECU จะรับค่าปริมาณอากาศจากเซ็นเซอร์โดยตรง เมื่อเราติดตั้ง MAP/MAF Enhancer เข้าไป ขั้นกลางระหว่าง MAF sensor กับ ECU จะทำค่าสัญญาณ ( Voltage ) ที่Sensor วัดอากาศวัดได้จะผ่าน MAP/MAF Enhancer ก่อน เข้า ECU ทำให้เราสามารถ ปรับสัญญาณ ( Voltage ) ของสัญญาณที่ Sensor ที่วัดได้ ให้ต่ำลง แล้วส่งสัญญาณไปยัง ECU จากนั้น ECU จะสั่งจ่ายน้ำมันตามสัญญาณที่ได้รับมา Voltage มาก จ่ายน้ำมันมาก Voltage น้อยจ่ายน้ำมันน้อย
การใช้ MAP/MAF Enhancer ต้องใช้ร่วมกับพลังงานไฮโดรเจนร่วมกับน้ำมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ไฮโดรเจนเช็ควาวส์ (Check Valv)
เป็นอุปกรณ์ป้องกันการย้อนกลับของไฮโดรเจน(Backfire ) ก๊าสไฮโดรเจนสามารถไหลได้ แค่ทางเดียว
ด้วยคุณสมพิเศษ
แรงเปิดที่ 0.053 PSI แม้แรงดันของไฮโดรเจนเพียงเล็กน้อยก็สามารถไหลผ่านเช็ควาวส์นี้ได้
แรงปิดที่ 150 PSI ทำให้ป้องกันแรงดันกลับได้สูง